Adam Niewiadomski

Uniwersytet Warszawski

Adam Niewiadomski – professor ved universitetet i Warszawa; Leder for Institutt for landbruksrett og matsikkerhetssystem; advokat; statsviter; PhD i lingvistikk. Forfatter av 4 monografier. Interesse for bøker og familie.