Anna Baran

Sverige

Region Blekinge

ELLIPSE prosjektkoordinator. Suicidologist. Styreleder i mediegruppen til arbeidsgruppen for forebygging av selvmord og depresjon ved Folkehelserådet ved Helsedepartementet i Polen. Ekspert i arbeidsgruppe for selvmordsforebygging i Blekinge-regionen. Medforfatter av tre håndbøker innen selvmordsforebygging: for mediefagfolk, for personer som er intervjuet i media og for moderatorer og administratorer av internettnettverk. Interesse: selvmordsforebygging (siden 2005), svømming, seiling, fotografi, språk.