Jolanta Palma

PTS

Jolanta Palma: en lærer med 18 års arbeidserfaring på en videregående skole, med erfaring fra psykologisk rådgivning og kriseintervensjon. Suicidologist. Ekspert i arbeidsgruppen for forebygging av selvmord og depresjon ved Folkehelserådet i Helsedepartementet. Et medlem av styret i den polske foreningen for suicidologi. Interesser: fjellklatring, sykling.