Nestor D. Kapusta

Østerrike

Medizinische Universität Wien

Nestor D. Kapusta er docent vid avdelningen for psykoanalys og psykoterapi vid Medicinska universitetet i Wien (MUW) og kokk for gruppen for självmordsforskning. Han er ledamot i østerrikiska helsoministeriets vetenskapliga rådgivande nevnd som gjør det nationella självmordsförhindrande program (SUPRA), og kokk for en nasjonell ”Gatekeeper Curriculum in Suicide Prevention Project” finansierad av Federal Social Insurance 2015.