Tomasz Milewicz

Uniwersytet Jagielloński

Tomasz Milewicz M.D., Ph.D. MBA – en reproduktiv endokrinolog og spesialist i OB / Gyn med 25 års erfaring som arbeider i Institutt for fødsels- og gynekologi ved Jagiellonian University Medical Fakultet i Krakow. Interesser: jobb, sykling, reiser.