Adam Niewiadomski

Uniwersytet Warszawski

Adam Niewiadomski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Katedry Prawa Rolnego i  Bezpieczeństwa Żywności; prawnik; politolog; Doktor językoznawstwa. Autor 4 monografii. Zainteresowanie książkami i rodziną.