Jessica Niverbo Lindberg

Spes Blekinge

Jessica Nivebro Lindberg. Członek zarządu SPES Blekinge. Przez całe życie pracowała w opiece społecznej i medycznej, z osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi potrzebującymi wsparcia. Wraz z mężem prowadzą dom rodzinny dla dzieci i młodzieży, które wymagają ochorny ze strony społeczeństwa. Straciła syna w samobójstwie. Zainteresowania: rodzina, spacery po lesie.