Marta Makara-Studzińska

Uniwersytet Jagielloński

Marta Makara-Studzińska. Psycholog kliniczny. Specjalista ds. zdrowia publicznego. Psychoterapeuta i przełożony. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ekspert w Grupie roboczej ds. zapobiegania samobójstwom i depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Zainteresowania: żeglarstwo, koszykówka.