Adam Niewiadomski

Uniwersytet Warszawski

Adam Niewiadomski – professor vid universitetet i Warszawa; Ordförande för avdelningen för jordbruksrätt och livsmedelssäkerhetssystem; advokat; politisk forskare; doktor i lingvistik. Författare till 4 monografier. Intresse för böcker och familj.