Krisztián Indries

Ungern

Oriold és Társai

Krisztián Indries är en klinisk psykolog, adjungerad professor vid Eötvös Loránd University, Fakulteten för Social Sciences, Budapest, Ungern. Han är engagerad i studenternas hälsa och i förebyggandet av självmord. Intresse: Japansk kultur.