Lars Lien

Norge

Sykehuset Innlandet HF

Lars Lien, professor, Inland Norway University of Applied Sciences, fakulteten för hälsa och samhällsvetenskap (www.inn.no). Psykiater och folkhälsoexpert. Nationell norsk rådgivande nämnd för missbruk och psykiska problem, Innlandet Hospital Trust ( www.rop.no). Intresse: musik, paddling, cykling, skidåkning och löpning.