Nestor D. Kapusta

Österrike

Medizinische Universität Wien

Nestor D. Kapusta är docent vid avdelningen för psykoanalys och psykoterapi vid Medicinska universitetet i Wien (MUW) och chef för gruppen för självmordsforskning. Han är ledamot i österrikiska hälsoministeriets vetenskapliga rådgivande nämnd som genomför det nationella självmordsförhindrande programmet (SUPRA), och chef för en nationell ’Gatekeeper Curriculum in Suicide Prevention Project.’. Intresse: familjen.