Tomasz Milewicz

Uniwersytet Jagielloński

Tomasz Milewicz M.D., Ph.D. MBA – en reproduktiv endokrinolog och OB / Gyn-specialist med 25 års erfarenhet som arbetar vid Institutionen för obstetrik och gynekologi vid Jagiellonian Universitet Medicinska Fakulteten i Krakow. Intressen: arbete, cykling och att resa.