Anita Młodzieniec

Norge

Sykehuset Innlandet HF

Anita Mlodozeniec Ph.D., MD, spesialist i voksenpsykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Ph.D. thesis: “Suicidal thinking among patients with schizophrenia and schizoaffective disorders”. Co-forfatter og forfatter av bøker og artikler om selvmordsrisiko blant ungdommer og pasienter med psykiske lidelser. Intereser: yoga og tennis.