Daria Biechowska

PTS

Daria Biechowska. Doktor i psykologi, spesialist i folkehelse. Assisterende professor og leder for avdeling for folkehelse ved Institutt for psykiatri og nevrologi i Warszawa. Sekretær for den polske foreningen for suicidologi. Ekspert i arbeidsgruppen for forebygging av selvmord og depresjon ved Folkehelserådet i Helsedepartementet. Interesser: film, spinning, snooker.