Daria Biechowska

PTS

Daria Biechowska, Doktor i psykologi, specialist i folkhälsa. Biträdande professor och chef för Folkhälsodepartementet vid Institutet för psykiatri och neurologi i Warsawa. Expert i arbetsgruppen för förebyggande av självmord och depression vid Hälsominiteriets Folkhälsoråd. Sekreterare i den polska föreningen för suicidiologi (PTS). Intressen: film, spinning och snooker.