Lars Lien

Norge

Sykehuset Innlandet HF

Lars Lien, professor, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (www.inn.no). Utdannet lege, med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sykehuset Innlandet (www.rop.no). Hobbier og interesser. Jeg er veldig glad i lese både romaner og fagbøker og å lytte til musikk, sælrig opera. Så er jeg mye ute i naturen på kajak, sykkel, ski eller løpe/fjellsko.