Anna Baran

Sverige

Region Blekinge

Anna Baran, PhD, MD, MBA. ELLIPSE-projektkoordinator. Psykiater. Suicidolog. Expert i arbetsgruppen för suicidprevention i Region Blekinge. Ordförande i mediagrupp i arbetsgruppen för förebyggande av självmord och depression vid Hälsoministeriets Folkhälsoråd i Polen. Medförfattare till tre handböcker i förebyggande av självmord – för mediefolk, för personer som intervjuas i media och för moderatorer och administratörer av internetnätverk. Intresse: simning, segling, fotografering och språk.