Jolanta Palma

PTS

Jolanta Palma: lärare med 18 års arbetslivserfarenhet från gymnasiet, med erfarenhet av psykologisk rådgivning och krishantering. Expert i arbetsgruppen för förebyggande av självmord och depression vid Hälsominiteriets Folkhälsoråd. Medlem i styrelsen i den polska föreningen för suicidiologi (PTS). Intressen: bergsklättring och cykling.